Categorie: Scepticisme – par. 4.1

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Scepticisme – par. 4.1 – vragen

Ga naar de (Google) app-store en download de Eliza app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cc.eliza. Probeer de app een beetje uit. Stel eens een paar vragen. Kun je je voorstellen dat midden jaren 60 veel mensen toen dachten dat Eliza een echt mens is? In hoeverre laat Eliza voor het eerst het probleem van “Andere Geesten” zien? Verwerk in…
Lees meer

Scepticisme – par. 3.6+3.7 – antw.

Wat is het verschil tussen inductie, deductie en abductie? In de onderstaande afbeelding wordt heel algemeen de “empirische cyclus” afgebeeld. Dit sluit aan bij wetenschapsfilosofie. Aan de ene kant beschikken we over een theorie. Vanuit deze theorie kunnen we bepaalde verwachtingen uit/voorspellingen doen/hypotheses stellen en vervolgens zien we in de realiteit of deze theorie in…
Lees meer