Leiderschap & eigenaarschap

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Tijdens de eerste drie sessies staan drie onderwerpen op het programma. Allereerst krijgen trainees inzicht in de opzet van de bijeenkomsten gericht op het werken aan doelen op de volgende drie pijlers: persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en onderwijsontwikkeling. Hierbij worden de drie pijlers verder uitgediept door de trainers.
Vervolgens wordt het concept leerdoel-denken uitgewerkt:

  • 1. Wat wil ik bereiken?
  • 2. Hoe wil ik dat gaan bereiken?
  • 3. Welke tools wil ik hiervoor inzetten?
  • 4. Waartoe leiden mijn doelen?

Daarna ontwikkelen trainees en trainers met elkaar een systeem/tool gericht op het opstellen van en systematisch werken aan doelen. Dit zal een aantal bijeenkomsten duren (en zal ook nog langer deel van bespreking blijven). De trainees bepalen als leerprofessionals wat ze willen leren, hoe ze dat willen gaan bereiken en welke tools ze hiervoor gaan inzetten. Het volledige programma kan daarom nog niet geheel worden uitgewerkt.

Gaandeweg het (ontwikkel)proces bespreken de trainees vanaf februari, wanneer de eerste contouren van de ontwikkelopdracht vorm krijgen en de trainees reeds een half jaar “gesocialiseerd” zijn in de school, de, op basis van de drie pijlers (de ontwikkeling als leraar, van het onderwijs en de onderwijspraktijk), gestelde doelen. Hierbij is het mogelijk andere delen van het traineeship te integreren. Aan het einde van iedere bijeenkomst worden er systematische verbeteracties voorgesteld en verwerkt in het nog gezamenlijk af te spreken systeem/tool.