Charles Darwin – vragen

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Charles Darwin – vragen

  1. Definieer het begrip evolutie.
  2. Leg aan de hand van een eigen voorbeeld uit wat Bas Haring verstaat onder de twee soorten van evolutie. Geef hierbij ook aan wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen deze twee soorten van evolutie. Verwerk hierin ook de drie criteria van (culturele) evolutie.
  3. Welke rol speelt toeval in de evolutietheorie?
  4. Welke kritiek wordt er op het idee van toeval gegeven vanuit religieuze hoeken?
  5. In hoeverre leeft de mens een zinloos en/of richtingloos bestaan, wanneer er sprake is van toeval?
  6. Wat zou de implicatie kunnen zijn op onze maatschappij, wanneer we het denken vertrekken vanuit de evolutieleer toegepast op het sociale (samen)leven van mensen en de mate waarin mensen zelfverantwoordelijk (kunnen) zijn voor het eigen handelen?
  7. Leg uit wat de begrippen ethiek en moraal betekenen.
  8. Wat betekent de evolutie van ideeën voor de (evolutie van de) moraal? In hoeverre bestaat er één gedeelde moraal?
  9. In hoeverre is het mogelijk om samen onderwijs te ontwikkelen vanuit het idee dat de ideeën (over ethiek en moraal) door de tijd heen evolueren?
  10. Zorgt evolutie voor de beste ideeën?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

18 − veertien =