Categorie: Scepticisme – par. 4.4

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Scepticisme – par. 4.4 – vragen

De twee eindtermen rondom paragraaf 4.4 luiden: 73. De kandidaten kunnen uitleggen hoe vanuit het denken van Edmund Husserl, Maurice Merleau-Ponty, Jean Paul Sartre en Emmanuel Levinas kritiek geleverd kan worden op de filosofische problematisering van andere geesten. 74 De kandidaten kunnen Ludwig Wittgensteins respons op het conceptueel scepticisme weergeven aan de hand van zijn…
Lees meer

Scepticisme – par. 4.3 – ant.

Wat is een filosofische zombie? Wat is het onderscheid tussen een mens en een zombie? Een filosofische zombie is iets dat lijkt op een mens, maar geen binnenwereld heeft. Een mens beschikt over een binnenwereld. De vraag is natuurlijk of de mens hierin uniek is. De mogelijkheid van zombies is een metafysisch en een epistemologisch…
Lees meer