Categorie: Ethiek – par. 2.5

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Ethiek – 2.5 – Nietzsche – vragen

Wat is het verschil tussen worden en zijn? Wat is het verschil tussen hebben en zijn? Lees het gedicht van Ed Hoornik Wat zijn de overeenkomsten tussen Socrates en Nietzsche? Wat zijn de verschillen tussen Socrates en Nietzsche t.a.v. het moeten streven naar geluk en het cultiveren van deugden en de inzet van rationaliteit, onwetendheid…
Lees meer

Ethiek – par. 2.5 – antw.

Leg uit waar het eerste model van geluk van Martha Nussbaum voor staat. Verwerk in je antwoord haar idee van het onaantrekkelijke van het onsterfelijke/Goddelijke en de noodzaak van (de beperking/begrenzing door) vorm. Het eerste model is gebaseerd op het verhaal van Odysseus. Odysseus slaat een relatie met een Godin af en heeft heimwee naar…
Lees meer

Ethiek – 2.5 – vragen

Leg uit waar het eerste model van geluk van Martha Nussbaum voor staat. Verwerk in je antwoord haar idee van het onaantrekkelijke van het onsterfelijke/Goddelijke en de noodzaak van (de beperking/begrenzing door) vorm. Het tweede model van geluk vertrekt net als het eerste model van geluk vanuit het idee van een begrenzende vorm, maar slaat…
Lees meer

Ethiek – 2.4 – antwoorden

Wie is de grondlegger van de deugdenethiek? Aristoteles Wat is een deugd? Een deugd is een karaktereigenschap die de mens in staat stelt om zijn taken optimaal te vervullen. Wat wordt bedoeld met “interne doelgerichtheid”? Het idee dat alles uiteindelijk een volmaakt doel in zich draagt. Wat is het verschil tussen interne doelgerichtheid en bijvoorbeeld…
Lees meer