Categorie: Wijsgerige Antropologie (5)

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Wijsgerige antropologie – par. 1.3 – vragen (2)

Wat wordt er verstaan onder de sociaal-constructivistische visie? Reflecteer op het Udens College vanuit de sociaal-constructivistische visie op emoties. Kijk bijvoorbeeld op: http://www.ucdoer.ie/index.php/Education_Theory/Constructivism_and_Social_Constructivism_in_the_Classroom. Kijk ook eens naar vraag 37 uit de cursus Onderwijsfilosofie (https://filosofie.gruijthuijzen.nl/category/onderwijsfilosofie-antwoorden/) Bij de sociaal-constructivistische visie is cultuur vele malen belangrijker dan biologie of fysiologie. Fysiologisch is de mens de afgelopen millenia weinig veranderd,…
Lees meer

Wijsgerige antropologie – par. 1.3 – antwoorden

Bekritiseer Latours idee van symmetrische antropologie vanuit het idee dat mensen emoties hebben. Latours opvatting is dat mens en dingen niet zuiver te scheiden zijn. Een belangrijk tegenargument is de idee dat een mens emoties heeft. De mens als emotioneel wezen onderscheidt zich van alle dingen in de wereld. De vraag die we ons vervolgens…
Lees meer