Wijsgerige antropologie – par. 1.3 – vragen (2)

 1. Wat wordt er verstaan onder de sociaal-constructivistische visie? Reflecteer op het Udens College vanuit de sociaal-constructivistische visie op emoties. Kijk bijvoorbeeld op: http://www.ucdoer.ie/index.php/Education_Theory/Constructivism_and_Social_Constructivism_in_the_Classroom.
  Kijk ook eens naar vraag 37 uit de cursus Onderwijsfilosofie (https://filosofie.gruijthuijzen.nl/category/onderwijsfilosofie-antwoorden/)
 2. Bij de sociaal-constructivistische visie is cultuur vele malen belangrijker dan biologie of fysiologie. Fysiologisch is de mens de afgelopen millenia weinig veranderd, maar toch beleven mensen het leven verschillend. Beargumenteer wat volgens jou belangrijker is als het gaat om het beantwoorden van de vraag “Wat is de mens?”? Cultuur enerzijds en biologie of fysiologie anderzijds.

  Avoiding and Resolving Conflicts. The Inuit try to prevent conflicts by being modest, cautious, and reticent about their own accomplishments. In order to avoid directly confronting others, they tend to phrase requests as non-threatening jokes. They do not make invitations or promises, and they hesitate to ask questions to avoid forcing others to give direct answers. When conflicts do arise, people often express their feelings with hints. Anger occasionally erupts, but when it does the angry person simply walks away. The community may ostracize people who develop a tendency to anger, though that would be done subtly, with the people doing the ostracizing acting more nurturing and warmer than ever. For more detailed information about this subject, see, in this website, the article “Conflict Management in a Modern Inuit Community” (Briggs, 2000).” 

 3. Wat is de impact van de omgeving op de aanwezigheid van emoties? Kijk hierbij ook eens naar het gegeven dat in de normale sociale relaties tussen de inuit/Utku’s geen plek is voor een emotie als “woede”.
 4. Wat wordt er verstaan onder de cognitieve benadering van emoties? Denk hierbij aan het idee van Martha Nussbaum dat volgens haar emoties intelligente reacties zijn op dat wat we waardevol vinden.
 5. Maak aan de hand van een praktijkvoorbeeld duidelijk wat het verschil is tussen de sociaal-constructivistische benadering en de cognitieve benadering van emoties.

Wijsgerige antropologie – par. 1.3 – antwoorden

 1. Bekritiseer Latours idee van symmetrische antropologie vanuit het idee dat mensen emoties hebben.

Latours opvatting is dat mens en dingen niet zuiver te scheiden zijn. Een belangrijk tegenargument is de idee dat een mens emoties heeft. De mens als emotioneel wezen onderscheidt zich van alle dingen in de wereld.

De vraag die we ons vervolgens stellen luidt: Wat wordt er verstaan onder emoties? Een van de kernproblemen kan weer worden herleid uit het lichaam-geest probleem. Enerzijds kunnen emoties worden gedefinieerd als zijnde zus of zo op basis van waarneming. Het is dan mogelijk om emoties procesmatig te herleiden/waar te nemen in de hersenen. Althans, wanneer een bepaalde emotie optreedt, is het mogelijk te observeren wat er in de hersenen gebeurt.
Anderzijds beschikt de mens over emoties die wellicht de “drive” of de “wil” triggeren om überhaupt op onderzoek uit te gaan en processen te gaan waarnemen. De “Wil” of de emoties, de vraag waardoor mensen dingen willen onderzoeken in plaats van niks willen onderzoeken, is een vraag die heel moeilijk te beantwoorden is op basis van het in kaart brengen van de processen in de hersenen bij emoties.

 1. Wat wordt er verstaan onder de naturalistische benadering en haar universaliteit m.b.t. emoties?

Universaliteit staat voor de idee dat “iets” altijd en overal (in het universum op alle plekken en op alle tijdstippen) geldend is. In dit geval gaat het om de universele idee van de mens als een van nature mens met emoties (op alle plekken en op alle tijdstippen waar ook in het universum).

 1. Welke basisemoties werken Descartes en Spinoza uit?

Descartes: Verwondering, Liefde, Haat, Begeerte, Vreugde en Droefheid.
Spinoza: Begeerte, Blijdschap en Droefheid.

 1. Wat is volgens Descartes een passie?

Een passie is volgens Descartes een emotie, waarbij Descartes aanvult dat emoties ons overvallen. De mens is overgeleverd aan zijn of haar emoties. Het is, om Plato aan te halen, belangrijk om niet (te veel) toe te geven aan de emoties/passies en de passies onder controle te krijgen met behulp van de ratio. Kijk hiervoor ook eens naar het onderstaande filmpje.

 1. In hoeverre denk je dat een machine in staat is passies te hebben?

Eigen mening.

 1. Wat bedoelt William James te zeggen met emoties door lichamelijke reacties?

William James is een pragmatism. In het boek pragmatism schrijft hij het volgende: “James went on to apply the pragmatic method to the epistemological problem of truth. He would seek the meaning of ‘true’ by examining how the idea functioned in our lives. A belief was true, he said, if it worked for all of us, and guided us expeditiously through our semihospitable world.” 

Een pragmaticus zoekt dus naar betekenis door te kijken hoe een bepaald (betekenisvol) idee functioneert of werkt in ons leven. En datgene dat werkt, is “waar”. Ook als het gaat om hoe volgens James de menselijke emoties worden veroorzaakt de lichamelijke reactie op iets wat we meemaken of zien, komt het pragmatisme naar boven. De emoties die relevant zijn of een rol spelen of werken/bestaan, werken alleen binnen een context waarbinnen we van alles meemaken waardoor het hart sneller gaat kloppen.

Wanneer de omgeving verandert, veranderen de emoties mee. Een lichamelijke reactie is daarmee een reactie op de (veranderende) omgeving. Dit klinkt logisch wellicht, maar is het mogelijk om emoties te bezitten die niet afhankelijk zijn van een bepaalde context en universeel zijn? In alle culturen ten alle tijden zien we emoties als liefde, verlangens en begeerte terug. Zijn deze emoties alleen afhankelijk van de context zoals de pragmatist zou zeggen of bestaan er toch ook zoiets als universele emoties?

 1. In hoeverre is een machine in staat op basis van emoties lichamelijke veranderingen door te maken?

De vraag, ook de centrale vraag bij de HBO-serie Westworld, blijft of we van emoties bij een robot kunnen spreken wanneer de robot gedrag vertoont dat als zodanig op menselijke emoties lijkt. Stel jezelf deze vraag.