Categorie: Rechtsstaat (6)

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Rechtsstaat (6)

Vergelijk het strafproces zoals deze in het boek staat op pagina 58 (par. 6.2) met de online uitleg over het strafrechtelijke proces binnen het volwassenstrafrecht op https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Strafrecht/Procedures/Paginas/Strafrechtelijke-procedure.aspx#042e6e5c-fcaa-4b4b-bac5-72ff500509e2994b3521-f8ee-40ac-a77d-21a0de9d26c717 Waarom wordt er een verschil gemaakt tussen volwassenenstrafrecht en jeugdstrafrecht? (Zie ook pagina 68) Wat is het verschil tussen het volwassenenstrafrecht en jeugdstrafrecht? Bekijk vraag 16 “Welke theorie hoort erbij?”…
Lees meer