Categorie: Bijeenkomst 10

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Bijeenkomst 10: Gemeentebeleid t.a.v. sport en cultuur

Sport- en beweegbeleid Ingrid Verkuijlen is wethouden in de gemeente Uden. Ze wil dat Uden een gezonde gemeente is en blijft. Eind 2018 is opdracht gegeven om een nieuw sport- en beweegbeleid te ontwikkelen; beleid dat breder gaat dan sport alleen. Een van de speerpunten is om kwetsbare groepen meer te betrekken bij sporten en…
Lees meer