Categorie: Wijsgerige Antropologie (7)

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Wijsgerige antropologie – par. 1.5

Bekijk de onderstaande filmpjes. Je hebt ze nodig voor het beantwoorden van deze vragen! Wat bedoelt Sartre met de uitspraak: “De mens is gedoemd tot vrijheid”? Waarom kan vrijheid een doembeeld zijn? Denk hierbij ook aan de Franse verlichtingsidealen van rede, vrijheid en verantwoordelijkheid. Heb je zelf wel eens het gevoel dat vrijheid en verantwoordelijkheid…
Lees meer

Wijsgerige antropologie – par. 1.4 – antwoorden

Wat is een animal rationale volgens Aristoteles? Een denkend (rationeel) dier (animal) of wel een zoön logikon (een logisch/denkend/rationeel dier). Mensen kunnen, net als dieren, voelen, ontwikkelen en bewegen, maar een mens kan over zijn eigen gevoel, ontwikkeling en beweging oordelen (samen met andere mensen). De vraag is of dit een onderscheidend criterium is voor…
Lees meer