Categorie: Scepticisme – par. 3.4 + 3.5

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Scepticisme – par. 3.4 + 3.5 – vragen

Wat wordt bedoeld met het contextualisme? Moore draait het basisargument van het scepticisme om (pagina 87). Wat is het basisargument van het scepticisme en in hoeverre draait Moore dit argument om? Werk uit hoe Moore reageert op het droomargument van Descartes. Verwerk in je antwoord ook het concept van het gezonde verstand. Waarom hangt het…
Lees meer

Scepticisme – par. 3.3 – antw.

Waar staat de correspondentietheorie voor? Waar gaat deze theorie vanuit? De correspondentietheorie gaat uit van het idee dat de feiten moeten “corresponderen” met de feiten. Het klinkt bijna te vanzelfsprekend voor woorden. Iets is pas waar als het “klopt” met de feiten. Maar soms denken we dat iets waar is, maar in werkelijkheid correspondeert datgene…
Lees meer