Categorie: Scepticisme – films – droomwereld

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Scepticisme – films – droomwereld

Hoe kunnen we zo zeker zijn dat er een verschil is tussen de werkelijke wereld en de droomwereld? Leg het verband uit met de 5-minuten hypothese van de Sceptici en de droomwereld van Descartes. Klik hier voor de vijf minuten hypothese.