Categorie: Reader Logica

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Logica – reader – antwoorden

De correspondentie – theorie (iets is waar als het overeenkomt met de waar te nemen werkelijkheid) De coherentie -theorie (iets is waar/ kan waar zijn als het past binnen wat ik al als voor waar houd) De conventie – theorie (iets is waar als mensen die ik kennis toedicht, stellen dat het waar is) De…
Lees meer

Vraag 3 logica reader

Waarheidstheorieën

Er zijn vier waarheidstheorieën: 1. Correspondentietheorie (lees: Hvvdt par. 5.1) 2. Coherentietheorie (lees: Hvvdt par 5.1) 3. Conventietheorie (bekijk filmpje 1) 4. Pragmatische theorie (bekijk filmpje 2) Het doel van deze bijeenkomst is tweeledig: a. Het oefenen in het systematisch bespreken van een maatschappelijk probleem vanuit deze vier waarheidstheorieën. b. Het klassikaal presenteren van deze…
Lees meer

Reader Logica