Categorie: Wijsgerige Antropologie (6)

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Wijsgerige antropologie – rationaliteit

Rationality: the quality of being based on clear thought and reason, or of making decisions based on clear thought and reason. (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/rationality) Bounded Rationality 2. Prisoner’s dilemma 3. Homo economicus / moraliteit 4. Retorica / emoties

Wijsgerige antropologie – par. 1.4 – vragen

Wat is een animal rationale volgens Aristoteles? Wat voor beeld heeft Nietzsche op de (onaffe) mens? Hoe denk jij over dit beeld van Nietzsche op de mens? Heeft Descartes een punt wanneer hij stelt dat de mens als enig wezen zich kan begeven in twee werelden (Res Cogitans en Res Extensa)? Wat is de overeenkomst…
Lees meer

Wijsgerige antropologie – par. 1.3 – antwoorden (2)

Wat wordt er verstaan onder de sociaal-constructivistische visie? Reflecteer op het Udens College vanuit de sociaal-constructivistische visie op emoties. Kijk bijvoorbeeld op: http://www.ucdoer.ie/index.php/Education_Theory/Constructivism_and_Social_Constructivism_in_the_Classroom. Kijk ook eens naar vraag 37 uit de cursus Onderwijsfilosofie (https://filosofie.gruijthuijzen.nl/category/onderwijsfilosofie-antwoorden/) De sociaal-constructivistische visie gaat uit van de idee dat de mens mens-wordt binnen een sociale groep met heersende culturele normen, waarden en…
Lees meer