Scepticisme – hfdst. 5

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.