Categorie: HGL – Week 1

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

HGL – vragen hoofdstuk 1

HGL – Week 1 – vragen

Leg aan de hand van een concreet voorbeeld uit wat er wordt bedoeld met de “verdikking van marktrelaties”. Wat wordt er bedoeld met het holistisch vrijheidsbegrip? Geef een voorbeeld uit je eigen leven waarbij er sprake is van minder digitale weerbaarheid en de neiging om te consumeren. In hoeverre ben je vrij op jouw sociaal…
Lees meer

HGL – Week 1

1. De kandidaten kunnen aan de hand van de vijf dimensies van het goede leven (relaties, instituties, lichaam, natuur, zin) een beargumenteerd standpunt innemen over de vrije markt. Daarbij kunnen zij de volgende aspecten betrekken, deze uitleggen en er voorbeelden bij geven: ‘verdikking’ van marktrelaties (relaties), begrenzing van de neoliberale marktlogica (instituties), consumptieve en digitale…
Lees meer