Scepticisme – hfdst. 4

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.