Categorie: Scepticisme – par. 5.6 + 5.7

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Scepticisme – 5.6 + 5.7 – tolerance of the intolerance

http://www.openculture.com/2019/03/does-democracy-demand-the-tolerance-of-the-intolerant-karl-poppers-paradox.html?fbclid=IwAR2DgbjpknXHQKNz0nRTD04mWkrPJ0mwSIQXTBuiX1k1gO5ELFtZ3Re-Aq4

Scepticisme – par. 5.6 + 5.6

Wat is het verschil tussen de wetenschappelijke overtuigingen binnen een paradigma (Kuhn) en religieuze overtuigingen in de context van het geweten (Bayle)? Wat zijn de overeenkomsten als het gaat om het fundament voor de overtuigingen? Verwerk in je antwoord de begrippen rationaliteit en onderlinge samenhang. Mensen bezitten bepaalde mens – en/of wereldbeelden. Deze wereldbeelden kunnen…
Lees meer