Categorie: Filmfilosofie (8)

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Filmfilosofie (8) – vragen

Leg de volgende uitspraak uit: “Kunstwerken openen nieuwe werelden, zij tonen ons hoe de dingen verschijnen” (M. Heidegger). Wat bedoelt Heidegger met het concept “Waarheid” en “Waarheid als onverborgenheid”? Volgens Heidegger draagt kunst bij aan het “Zijn van dingen”… Het verborgene (niet Zijnde) komt uit het niets in-de-wereld als het onverborgene. Leg uit wat het…
Lees meer

Filmfilosofie (7) – antw.

Wat is verlichting? Denk hierbij aan vrijheid, autonomie, centraal stellen van de rede en het opkomend wereldbeeld van de natuurwetenschappelijke methode en het kwantificeren en beheersbaar maken van de wereld om ons heen. De verlichting gaat uit van een samenleving waarbij de burger centraal staat. De burger moet bevrijd worden van het juk van de…
Lees meer