Categorie: Meta-ethiek (1)

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Meta-ethiek (1) – vragen

Waar staat het begrip “meta” voor? Waar gaat meta-ethiek over? Welke drie stromingen worden in het filmpje onderscheiden? Leg iedere stroming in eigen woorden uit.

Ethiek – par. 2.5 – antw.

Wat is het verschil tussen worden en zijn? Zijn staat vast en worden is in ontwikkeling. Een zijnde heeft een essentie… iets wezenlijks dat onveranderd blijft, terwijl het worden juist een proces impliceert wellicht ergens naartoe. Wat is het verschil tussen hebben en zijn? Lees het gedicht van Ed Hoornik. Hebben gaat over bezit en…
Lees meer