Wat maakt de mens? Inleiding + paragraaf 8.1 & 8.2

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Wat maakt de mens? Inleiding + paragraaf 8.1 & 8.2

Inleiding

 1. Leg in eigen woorden uit wat de verschuiving van techniek als middel of gebruiksvoorwerp naar techniek als bemiddeling van onze ervaringen en ons begrip van onszelf.

  Paragraaf 8.1
 2. Heidegger en Jaspers benadrukken het vervreemdende effect van technologie.
  – Leg uit wat het vervreemdende effect van technologie inhoudt.
  – Hoe verandert het fundamentele begrip van de werkelijkheid van een “Door God geschapen”, naar een wetenschappelijke wereld die alles demystificeert en de wereld als object bestudeert, categoriseert, ordent, calculeert en de mens als onderzoekend subject neerzet.
 3. Wat wordt er bedoeld met de mens als grondstof zijn, beschikbaar zijn. Leg uit wat Heidegger bedoelt met het “paraat staan”, het voorhanden zijn. De mens als bestelbaar bestand.
 4. Van waaruit vertrekken de klassieke techniekfilosofen en hoe verschilt dit van de empirische wending van Don Ihde. Verwerk in je antwoord de verandering van perspectief waarbij techniek het authentieke verstoort naar een perspectief waarbij techniek een medium is voor onze relaties. Vervreemding vs. bemiddeling. Denk hier maar eens goed over na.
 5. Hoe kijk jij naar techniek? Als bevreemdend of bemiddelend? En wat zegt jouw positie over deze tijd?
 6. In hoeverre poneren de klassieke techniekfilosofen toch niet weer een ouderwetse subject-object en daarmee geest-lichaam dualiteit? Denk hierbij dat de techniekfilosofen van de bemiddeling juist ook deze dualiteit trachten op te heffen.

  Paragraaf 8.2
 7. Wat is het verschil tussen Magister wat als zodanig VOORHANDEN is en het TERHANDEN nemen van Magister?
 8. Hoe kunnen we een muziekinstrument ter handen nemen? Kun je een goede muzikant worden door instrumenten voorhanden te stellen?
 9. Doh Ihde analyseert de structuur van onze mens-techniekrelaties. Hij stelt dat er VIER varianten zijn: inlijvingsrelatie, hermeneutische relatie, alteriteitsrelatie, achtergrondrelatie.
  – Geef een voorbeeld van een techniek die je (letterlijk of figuurlijk) hebt ingelijfd. En leg uit dat er sprake is van mens + techniek -> wereld
  – Leg uit wat de hermeneutrische relatie inhoudt. Verwerk in je antwoord één voorbeeld waarbij je uitlegt hoe de mens de techniek in de wereld interpreteert.
  – Geef a.d.h.v. het idee van een Japanse zorgrobot (zoek maar op) aan wat een alteriteitsrelatie inhoudt en hoe de mens een relatie bouwt met de techniek.
  – Er is tegenwoordig steeds meer geluids- en lichtoverlast. Het is bijna niet mogelijk in een rustige en donkere omgeving te leven. Er is altijd wel ergens licht of geluid. Licht en geluid wordt bijna altijd door technologie geproduceerd. Leg uit hoe onze omgeving door technologie wordt gevormd en de ervaringswereld creëert waarin we allemaal opgroeien zonder dat deze wereld echt ervaren wordt, maar eerder vanzelfsprekend geleefd wordt.
  Leg uit dat de achtergrondrelatie altijd de mens in-de-wereld is.

Woensel XL staat paraat: WoensXS sundaymorning, part 1 (youtube.com)

Sound pollution: Listen (escucha) Murray Schafer (youtube.com)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

14 − 7 =