Categorie: Ethiek – par. 2.2

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Ethiek – par. 2.2

Het consequentialisme Het consequentialisme (of gevolgenethiek) is een stroming in de ethiek waarbij het ethisch juist handelen gekenmerkt wordt door een goed resultaat van ons handelen. Nog simpeler: is het gevolg goed, dan is de handeling goed. Moreel goede daden worden opgevat als daden waarmee de belangen van anderen behartigd worden en waarvan zij gelukkiger…
Lees meer

Ethiek – par. 2.1 – antw.

“Normen en waarden vormen samen de moraal”. Wat wordt hiermee bedoeld? Schrijf een kort stukje (een alinea) voor in een schoolkrant, waarin je het begrip moraal gebruikt. Eigen opdracht Normen zijn bindend. Normen veronderstellen ook verwachtingen. Verwachtingen hebben een normatief karakter. Waarom hebben verwachtingen een normatief karakter? Normen zijn (ongeschreven en geschreven) regels hoe iemand…
Lees meer