Scepticisme – hfdst. 3

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.