Categorie: Scepticisme – Eindtermen

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.