Categorie: HGL – Week 20

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

HGL – Week 20

54. De kandidaten kunnen met voorbeelden uitleggen dat passies zich volgens Freud manifesteren buiten het bewustzijn om, onder meer in ons consumptiegedrag. Daarbij kunnen zij hierover een beargumenteerd standpunt innemen. Freud onderscheidt drie delen van de “persoonlijkheid”, namelijk: I. Über-ich (overstijgende ik/superego)II. Ich (ik/ego)III. Es (het/it) Über-ich – De mens ontwikkelt zich vanaf de geboorte.…
Lees meer