Categorie: Onderzoekend handelen – Groep 7

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Onderzoekend handelen – Groep 7 (Blz. 10 t/m 16)

https://www.platformsamenonderzoeken.nl/wp-content/uploads/2020/11/Startnotitie-Sleutels-voor-evidence-informed-werken.pdf