Categorie: Wat is filosofie? Presocraten

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

De oude Grieken – de presocraten

De presocraten zijn filosofen die vóór (pre) Socrates leefden in het oude Griekenland, met name in Zuid-Italië en klein Azië en/óf niet door hem werden geïnspireerd en/of beïnvloed. Lees ook: De presocraten als pioniers van de westerse filosofie | Mens en Samenleving: Filosofie (infonu.nl). 1. De presocraten. 1a. Er zijn nauwelijks geschriften bewaard gebleven van…
Lees meer