Maand: november 2021

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Het derde persoonsperspectief Jurriën Hamer (door Michiel Hekkens)

Het derdepersoonsperspectief van Victor Lamme en Jurriën Hamer (door Michiel Hekkens) Deze week stuiten we voor het eerst (maar zeker niet voor het laatst) op een belangrijke splitsing in mensbeelden: die van het eerste- en het derdepersoonsperspectief. Volgens Wilfrid Sellars (1912-1989), een bekende Amerikaanse filosoof, is het verklaren van het verschil tussen deze twee perspectieven…
Lees meer

Daniël Dennett (door Michiel Hekkens)

Daniel Dennett – De evolutietheorie als ‘universeel zuur’Datum: 25 november 2021Klas: 4 VWO Onderwerp: Vrijheid en Verantwoordelijkheid week 1 Daniel Dennett is een hedendaagse Amerikaanse filosoof, die de evolutietheorie van Darwin typeert als een ‘universeel zuur’. Net als een zuur bijt het zichzelf overal een weg doorheen. De evolutietheorie blijft niet braaf binnen het domein…
Lees meer

Victor Lamme – De vrije wil bestaat niet

Milou Sluis schrijft in het opiniestuk “De vrije wil verwerpen” als reactie op Victor Lamme het volgende: ““Zo verwijst hij (Victor Lamme) naar experimenten waaruit zou blijken dat menselijk gedrag volledig wordt gedetermineerd door socio-economische, culturele en biologische factoren, en dat wat wij de vrije wil noemen slechts een illusie is. In werkelijkheid besluiten onze…
Lees meer

Charles Darwin – vragen

Definieer het begrip evolutie. Leg aan de hand van een eigen voorbeeld uit wat Bas Haring verstaat onder de twee soorten van evolutie. Geef hierbij ook aan wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen deze twee soorten van evolutie. Verwerk hierin ook de drie criteria van (culturele) evolutie. Welke rol speelt toeval in de evolutietheorie?…
Lees meer

Charles Darwin (evolutietheorie)

Evolutie van soorten en ideeën Waarom zorgen mensen voor hun familie? Hoe zijn onze normen en waarden ontstaan? Bas Haring onderzoekt dit soort vragen vanuit het perspectief van de evolutietheorie. Hij beargumenteert dat niet alleen plant- en diersoorten een evolutieproces doormaken, maar dat ook ideeën onderhevig zijn aan het evolutieproces. Bas Haring, Kaas en de evolutietheorie (2001)…
Lees meer

HGL – Week 9 – aantekeningen

Resumé (waar komen we vandaan?) Industrialisatie Breuk met het verleden (van feodaal stelsel naar burgerij) Materialisme (productie en beschikbaarheid van producten neemt toe) Locke   Bezit (producten door menselijke creativiteit) -> onvervreembare rechten -> rechtsstaat (trias politica) -> bescherming van bezit (niet door natuur, maar door de mens / cultuur georganiseerd. Voorbeeld: Russisch kapitaal door…
Lees meer