Maand: februari 2019

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Scepticisme – par. 5.2 – vragen

Bekritiseer het coherentisme vanuit het idee dat het moeilijk is om bepaalde informatie “juist” te beoordelen. Wat is juist, wat is de juiste informatie? Wat zijn de overeenkomsten tussen wetenschappelijke en activistische sceptici en de pyrronisten? Wat zijn de verschillen tussen wetenschappelijke en activistische sceptici en de pyrronisten? Lees “het juiste alternatief” van Karin den…
Lees meer

Scepticisme – par. 5.1 – antw.

Leg aan de hand van Cecile’s verhaal uit wat de correspondentietheorie inhoudt. De vraag is in hoeverre het relevant is om in een bepaalde context te kijken of een argumentatie, zoals gegeven door Cecile, correspondeert met de feiten. Bekijk de missie en visie van het Udens College en leg uit in hoeverre deze missie en…
Lees meer

Thema’s Waking Life

Schrijf hieronder welk onderwerp jullie gaan verwerken in een filosofisch essay!

Beoordelingscriteria filosofisch essay

http://www.mit.edu/~yablo/writing.html Your paper must offer an argument. It can’t consist in the mere report of your opinions, nor in a mere report of the opinions of the philosophers we discuss. You have to defend the claims you make. You have to offer reasons to believe them. So you can’t just say: “My view is that…
Lees meer

Scepticisme – par. 5.1

Leg aan de hand van Cecile’s verhaal uit wat de correspondentietheorie inhoudt. Bekijk de missie en visie van het Udens College en leg uit in hoeverre deze missie en visie coherent is. Zie: https://www.udenscollege.nl/udens/missie-en-visie/. Werk een gedachte-experiment uit waarbij je feiten stipuleert, maar vanuit verschillende mogelijke verklaringen voortkomen.

Scepticisme – par. 4.5 – 4.7 – antw.

Paragraaf 4.5 Leg uit dat er parallellen zijn tussen a. de mogelijkheid van zombies en de mogelijkheid van hallucinaties en b. de mogelijkheid van spectruminversie en de mogelijkheid van illusies. Een filosofische zombie (pag. 115) beschikt over eenzelfde binnenwereld als een niet filosofische zombie. Beiden registreren zaken uit de buitenwereld op eenzelfde manier. De manier…
Lees meer

Scepticisme – par. 4.5 – 4.7

Paragraaf 4.5 Leg uit dat er parallellen zijn tussen a. de mogelijkheid van zombies en de mogelijkheid van hallucinaties en b. de mogelijkheid van spectruminversie en de mogelijkheid van illusies. In hoeverre is het direct realisme van Thomas Reid betrouwbaar als het gaat om het gezonde verstand dat als zodanig in staat moet worden geacht…
Lees meer

Scepticisme – par. 4.4 – antw.

Wat is het basisargument op grond waarop men kan stellen dat het probleem van andere geesten en daarmee het conceptueel scepticisme een pseudoprobleem is? In paragraaf 4.4, pagina 120, alinea drie, wordt de vraag gesteld of we “bij wijze van spreken helemaal van binnenuit concepten als ‘pijn’, ‘blauw’en ‘bitter’ kunnen bedenken. Is het mogelijk dat…
Lees meer