Maand: januari 2020

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Kenleer – Antwoorden

HGL – Week 18

Een nadruk op de geest (Plato/Decartes) en het denken en streven naar het zuivere idee, kan er voor zorgen dat het lichaam ondergeschikt wordt gemaakt aan de geest. Het lichaam wordt dan een soort van vervoersmiddel voor de geest. Zo zijn er mensen, met name in Silicon Valley, die claimen dat het brein geheel en…
Lees meer

Maatwerk – VWO

E&F – Toetsstof

Week 1: Oikonomos & Chrematistiek (Aristoteles) / Moderniteit & Rationaliteit / Economische rationaliteit & Homo Economicushttps://filosofie.gruijthuijzen.nl/category/ef-week-1/ Week 2: Max Weber / Bureaucratie & formaliteit / Instituut als samenwerkingsverband / “Division of labourhttps://filosofie.gruijthuijzen.nl/category/ef-week-2/ Week 3: Adam Smith / Vrije markt & Arbeid & Arbeidsdeling / Washington Consensus / Greed is Good / De onzichtbare hand /…
Lees meer

E&F Week 4

22. De kandidaten kunnen uitleggen dat volgens Marx de vrije markt, die gebaseerd is op privébezit van productiemiddelen, op gespannen voet staat met het goede leven. Daarbij kunnen ze uitleggen welke rol het kapitaal daarin volgens Marx speelt.  Zowel Karl Marx als Adam Smith anticiperen op een nieuwe wereld waarin producten steeds breder beschikbaar wordt…
Lees meer

E&F Week 3

21. De kandidaten kunnen uitleggen dat volgens Smith welvaart voor een ieder komt door arbeid, arbeidsdeling en vrije markt. Daarbij kunnen ze: – Smiths opvatting van een markt betrekken en aangeven welke vooronderstellingen hierbij in het geding zijn; – weergeven welke ‘dehumaniserende effecten’ er volgens Smith bij een vergaande arbeidsdeling zullen optreden.  Adam Smith wordt door veel…
Lees meer

HGL – Week 17

44. De kandidaten kunnen Foucaults kritiek op instituties aan de hand van de begrippen macht, onderdrukking, normalisering en disciplinering uitleggen, toepassen en beoordelen. Foucault: Foucault brengt drie filosofen samen tot een groot verborgen concept achter instituten. Ieder instituut is gevormd door diegenen (Marx) die macht (Nietzsche) willen (Heidegger/Hegel). Diegenen is bijvoorbeeld de bourgeoisie. De bourgeoisie…
Lees meer

HGL – Week 16

45. De kandidaten kunnen de kritiek van Habermas op het proces van modernisering weergeven aan de hand van het onderscheid tussen instrumentele en communicatieve rationaliteit. Daarbij kunnen zij de opvatting van Habermas dat de leefwereld en het goede leven kunnen worden gekoloniseerd door het bureaucratische en het economische systeem uitleggen, toepassen en beoordelen. Habermas komt…
Lees meer