Maand: april 2019

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Ethiek – par. 2.2

Het consequentialisme Het consequentialisme (of gevolgenethiek) is een stroming in de ethiek waarbij het ethisch juist handelen gekenmerkt wordt door een goed resultaat van ons handelen. Nog simpeler: is het gevolg goed, dan is de handeling goed. Moreel goede daden worden opgevat als daden waarmee de belangen van anderen behartigd worden en waarvan zij gelukkiger…
Lees meer

Ethiek – par. 2.1 – antw.

“Normen en waarden vormen samen de moraal”. Wat wordt hiermee bedoeld? Schrijf een kort stukje (een alinea) voor in een schoolkrant, waarin je het begrip moraal gebruikt. Eigen opdracht Normen zijn bindend. Normen veronderstellen ook verwachtingen. Verwachtingen hebben een normatief karakter. Waarom hebben verwachtingen een normatief karakter? Normen zijn (ongeschreven en geschreven) regels hoe iemand…
Lees meer

Wetenschapsfilosofie – les 1

Bekijk het satirische filmpje “The Brain as explained by John Cleese” (https://www.youtube.com/watch?v=FQjgsQ5G8ug) Welk punt denk je dat John Cleese wil maken in dit filmpje? Lees het tekstboek blz. 143 over de Wiener Kreis en Carnap. Welke doelen had de Wiener Kreis? Wat kunnen we leren van deze satirische film en deze doelen? Luister het volgende…
Lees meer

Wetenschapsfilosofie – boek

Cogito – Wetenschapsfilosofie https://www.dropbox.com/s/vnc2lgp5dhtkr7p/Cogito%20-%20wetenschapsfilosofie%20-%206VWO.pdf?dl=0

Ethiek – par. 2.1 – vragen

“Normen en waarden vormen samen de moraal”. Wat wordt hiermee bedoeld? Schrijf een kort stukje (een alinea) voor in een schoolkrant, waarin je het begrip moraal gebruikt. Normen zijn bindend. Normen veronderstellen ook verwachtingen. Verwachtingen hebben een normatief karakter. Waarom hebben verwachtingen een normatief karakter? Kunnen verschillende gerechtvaardigde verwachtingen in het maatschappelijke verkeer door tijd…
Lees meer

Wetenschapsfilosofie – The Matrix

Bekijk: https://www.youtube.com/watch?v=PhPeQ_YsdVQLeven we in een droomwereld of zijn we klaarwakker? Wat zou Plato hierover zeggen? Wat is de droomwereld en wat is de werkelijke wereld? Bekijk: https://www.youtube.com/watch?v=zQ1_IbFFbzA Blauwe pil of rode pil? a. Waar zou jij voor kiezen? b. Is het mogelijk om in een droomwereld een pil te slikken die je uit diezelfde droomwereld…
Lees meer

Het ding an sich kennen wij niet – spacetime

https://bigthink.com/surprising-science/a-controversial-theory-claims-present-past-and-future-exist-at-the-same-time

Gevormd of vervormd – Jan Bransen

In 2019 publiceert filosoof Jan Bransen een pleidooi voor ander onderwijs. In de inleiding van zijn boek refereert Jan naar de centrale concepten oefenruimte en repetitiehok, zoals deze worden omschreven en uitgewerkt in mijn artikel “De Muziekschool: van Oefenruimte naar Repetitiehok”. Jans pleidooi voor ander onderwijs zet aan tot denken en hopelijk tot handelen. https://www.trouw.nl/samenleving/-ons-onderwijssysteem-vormt-niet-maar-vervormt-~a6fd563f/