Categorie: Geen categorie

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Wat maakt de mens? Inleiding + paragraaf 8.1 & 8.2

Inleiding Woensel XL staat paraat: WoensXS sundaymorning, part 1 (youtube.com) Sound pollution: Listen (escucha) Murray Schafer (youtube.com)

Wat maakt de mens? Inleiding + Paragraaf 7.1

Begin 2024 geven de supermarkten aan dat ze 100 miljoen euro hebben verloren aan mensen die met name stelen bij zelfscankassa’s. Ze stellen een soort van panopticon voor: “Verder neemt het bedrijf nog een aantal ‘andere zichtbare en onzichtbare maatregelen’, meldt het. Om wat voor soort maatregelen het precies gaat is onduidelijk. Die worden in…
Lees meer

Wat is filosofie? Socrates

Wat is filosofie? | Tilburg University Wat is filosofie? Filosofie betekent in het grieks: houden van wijsheid (filo = houden van, sophia = wijsheid). Een filosoof wil dus heel graag wijs, oftewel slim, worden! Wil jij dat ook? Dan ben je misschien wel een filosoof. Wijs word je volgens filosofen niet wanneer je ergens een…
Lees meer

Levensbeschouwing – aantekeningen

4-9-2024 Zin: Zoekresultaten (etymologiebank.nl) Ik heb zin in het feestje. Ik wil graag het feestje vieren (ervaren en waarnemen). Het feestje moet mij vermaken (verkrijgen) en het doel wat er bereikt moet worden is plezier (bereiken). Zingeving: Je bent niet alleen op de wereld. Je bent in-de-wereld. De wereld moet je ook iets te bieden…
Lees meer

Wat maakt de mens? Inleiding

Algemene eindtermen 2. De kandidaten kunnen een begripsanalyse maken van de begrippen ‘het wezen van de mens,‘lichaam’ en ‘techniek’. Daartoe kunnen zij: 3. De kandidaten kunnen verschillende manieren waarop wetenschap en techniek de filosofische vraagnaar de mens beïnvloeden herkennen, uitleggen, vergelijken, toepassen en evalueren aan de handvan voorbeelden en casussen 4. De kandidaten kunnen uitleggen…
Lees meer

Kwestie 2: Eindtermen

InleidingPlessner (kwestie 1, standpunt 2) stelt dat het wezen van de mens is dat ze zichzelf steeds opnieuwvormgeeft en dus geen vaste kenmerken heeft. Dat betekent dat het onmogelijk is om een mensbeeldvanuit een derdepersoonsperspectief uit te tekenen dat universeel geldig is en niet historisch is bepaald.De essentie van de mens is dat zij geen…
Lees meer

spel

Spelletje test