Categorie: Geen categorie

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Camus (door: Michiel Hekkens)

Vrijheid en Verantwoordelijkheid week 7: Albert Camus De existentialistische schrijver Albert Camus begint zijn meest invloedrijke essay De Mythe van Sisyphus met de vraag: kunnen we niet beter met zijn allen zelfmoord plegen? Deze ietwat naargeestige vraag vloeit voort uit de tragische positie waarin de mens zich volgens Camus bevindt. We snakken naar zingeving, maar…
Lees meer

Het derde persoonsperspectief Jurriën Hamer (door Michiel Hekkens)

Het derdepersoonsperspectief van Victor Lamme en Jurriën Hamer (door Michiel Hekkens) Deze week stuiten we voor het eerst (maar zeker niet voor het laatst) op een belangrijke splitsing in mensbeelden: die van het eerste- en het derdepersoonsperspectief. Volgens Wilfrid Sellars (1912-1989), een bekende Amerikaanse filosoof, is het verklaren van het verschil tussen deze twee perspectieven…
Lees meer

Charles Darwin (evolutietheorie)

Evolutie van soorten en ideeën Waarom zorgen mensen voor hun familie? Hoe zijn onze normen en waarden ontstaan? Bas Haring onderzoekt dit soort vragen vanuit het perspectief van de evolutietheorie. Hij beargumenteert dat niet alleen plant- en diersoorten een evolutieproces doormaken, maar dat ook ideeën onderhevig zijn aan het evolutieproces. Bas Haring, Kaas en de evolutietheorie (2001)…
Lees meer

Bijeenkomst 8: Mobiliteit en culturele diversiteit in coronatijd.

Prof Dr F. Cörvers Frank Cörvers (1966) combineert de leerstoel Demografische transitie, menselijk kapitaal en werkgelegenheid aan Maastricht University met het onderzoeksprogramma Menselijk kapitaal in de regio bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Voorts is hij lid van het managementteam van het ROA en wetenschappelijk directeur bij de Maastricht University Graduate School of Business and Economics (GSBE). Tevens…
Lees meer

Onderzoekend handelen – Inleiding

Inleiding Onderzoekende houding (eigen aan de leraar)Onderzoekend handelen (observeerbaar gedrag) Professionele onderzoekscultuur (manier van doen en laten in de school) Professionele identiteit (de leraar-onderzoeker)  Groep 1: VO Teamleren: Leerateliers: nu nog een sneeuwbaleffect (niet verspreiden) – (Nog niet online – onder embargo) Groep 2: Het leren van leraren in een context van onderwijsvernieuwingen: waarom is…
Lees meer