V5 – verdeling essays

student_0 got: paper_9 paper_5
student_1 got: paper_11 paper_3
student_2 got: paper_7 paper_9
student_3 got: paper_8 paper_7
student_4 got: paper_10 paper_0
student_5 got: paper_7 paper_3
student_6 got: paper_11 paper_0
student_7 got: paper_6 paper_1
student_8 got: paper_1 paper_5
student_9 got: paper_1 paper_11
student_10 got: paper_2 paper_12
student_11 got: paper_5 paper_1
student_12 got: paper_5 paper_10

Student 0=Simone
Student 1=Jet
Student 2=Stijn
Student 3=Micha
Student 4=Julius
Student 5=Valerie
Student 6=Liz
Student 7=Freke
Student 8=Gitte
Student 9=Lizelotte
Student 10=Reggie
Student 11=Fleur
Student 12=Moos
Student 13=Stijn

Linkjes blogs: https://udens-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/r_gruijthuijzen_udenscollege_nl/_layouts/15/guestaccess.aspx?e=z4uT1h&share=EUrAUr54bVhEsCueuVhQ-O0Bgw6-PsiZsdHRpo_O381y0Q

V6 – verdeling essays

student_0 got: paper_9 paper_10
student_1 got: paper_15 paper_13
student_2 got: paper_14 paper_5
student_3 got: paper_12 paper_13
student_4 got: paper_15 paper_12
student_5 got: paper_10 paper_13
student_6 got: paper_13 paper_5
student_7 got: paper_15 paper_16
student_8 got: paper_9 paper_7
student_9 got: paper_1 paper_14
student_10 got: paper_3 paper_9
student_11 got: paper_6 paper_0
student_12 got: paper_7 paper_0
student_13 got: paper_8 paper_5
student_14 got: paper_7 paper_12
student_15 got: paper_1 paper_4
student_16 got: paper_8 paper_2

Student 0=Dirkje
Student 1=Julie
Student 2=Romee
Student 3=Youp
Student 4=Fieke
Student 5=Martijn
Student 6=Kayleigh
Student 7=Max K.
Student 8=Senna
Student 9=Zoë
Student 10=Süreyya
Student 11=Mila
Student 12=Mees
Student 13=Max S
Student 14=Giel
Student 15=Jordan
Student 16=Nele

Blogs van alle leerlingen: https://udens-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/r_gruijthuijzen_udenscollege_nl/_layouts/15/guestaccess.aspx?e=z4uT1h&share=EUrAUr54bVhEsCueuVhQ-O0Bgw6-PsiZsdHRpo_O381y0Q

God is dood

  1. Volgens Nietzsche is er zonder God geen filosofische verklaring voor de aanwezigheid van een (gedeelde) bron van waaruit morele waarden voortkomen. Wat wordt er bedoeld met morele waarden? Wat wordt er bedoeld met een (gedeelde) bron?
  2. Waarom vervalt het leven zonder God onvermijdelijk in nihilisme? Wat betekent nihilisme?
  3. Nihilisme omvat zowel het gebrek aan a. morele waarden en b. een zin in het leven. Leg uit waarom het nihilisme geen bron is voor morele waarden en ook geen intrinsieke/persoonlijke zin geeft aan het leven.
  4. Wanneer is het nihilisme bevrijdend en wanneer beklemmend voor mensen?
  5. Zonder een gedeelde bron voor morele waarden en een zin in het leven krijgt iedereen, volgens Nietzsche, de vrijheid om eigen morele waarden en een eigen zin aan het leven te geven. Deze persoon wordt ook wel de Übermensch genoemd. Kun je hier een voorbeeld van geven uit je eigen leven? In hoeverre is dit haalbaar? Is het nihilisme voor jou bevrijdend of beklemmend?