Maand: december 2019

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

HGL – Week 15

43. De kandidaten kunnen met behulp van de begrippen onderbouw, bovenbouw, bourgeoisie, klassenbelang en vals bewustzijn de kritiek van Marx op instituties uitleggen, toepassen en beoordelen. De onderbouwI. Het wezen van de mens: Hegel -> bewustzijn/denken -> de mens begrijpt zichzelf als een wezen tussen het eigene en de buitenwereld in en kan hierop reflecteren…
Lees meer

HGL – Week 14

Hoofdstuk 8 De Januskop van instituties (8.2 t/m 8.4 en 8.6)41. De kandidaten kunnen een definitie geven van het begrip institutie en het onderscheid aangeven tussen harde en zachte instituties. Daarbij kunnen zij beargumenteren dat het goede leven zonder instituties niet denkbaar is maar dat instituties ook een bedreiging kunnen zijn voor het goede leven.…
Lees meer

Interview – De week van… (LOF)

De week van… LOF-onderzoeker Robert-Jan Gruijthuijzen 04 DEC 2019 Robert-Jan Gruijthuijzen is sinds 2016 een van de leraar-onderzoekers van de LOF-onderzoeksgroep. Samen met vijf andere leraren doet hij onderzoek naar de opbrengsten van LOF en welke factoren krachtig leraarschap stimuleren. Als docent filosofie geeft hij les aan het Udens College. Zijn school stimuleert zijn onderzoekende…
Lees meer

E&F – Week 2

Instituten maken gezamenlijk handelen mogelijk en overstijgen het individu. Dit kan voor sommige individuen dwingend overkomen wanneer het individu zijn of haar zin niet krijgt. Daarnaast kunnen instituten ook te veel of te weinig regelen. Dit is telkens een politieke afweging. Tevens kunnen instituten ook de manier hoe mensen denken over samen leven beïnvloeden. Zo…
Lees meer