Maand: maart 2020

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

HGL – Week 25

70. De kandidaten kunnen uitleggen wat de transformatie-economie inhoudt. Daarbij kunnen zij twee implicaties van de markteconomische spiritualisering weergeven en beoordelen (mythische en religieuze eeuw door commerciële belevingsgerichte bedrijven en, zingeving als vluchtige consumptiecultuur). De transformatie-economie is een economie waarin de mens de behoeftes wil bevredigen. Het betreft hier een specifiek type behoeftes namelijk belevenissen.…
Lees meer

HGL – Week 24

67. De kandidaten kunnen uitleggen wat nihilisme bij Nietzsche inhoudt. Daarbij kunnen zij uitleggen:  wat Nietzsche verstaat onder de Übermensch;  welke invloed het idee van de Übermensch heeft gehad op de ontwikkeling van de westerse cultuur. Op pag. 302 wordt gesproken over “de zin van het menselijk handelen”. Het gaat hierbij om de…
Lees meer

HGL – Week 23

66. De kandidaten kunnen uitleggen wat wordt bedoeld met de vraag naar zin. Daarbij kunnen zij deze vraag:  in verband brengen met het goede leven en de vrije markt;  benaderen vanuit religieus, moreel en politiek-ideologisch perspectief. De vraag naar zin is de oervraag van de filosofie. Bepalend is de plek die de mens…
Lees meer

HGL – Week 22

64. De kandidaten kunnen de benadering van de natuur van Latour uitleggen. Daarbij kunnen zij:  uitleggen wat er volgens Latour mis is met het subject-object schema;  weergeven wat de radicaal empirische interpretatie van onze ervaring inhoudt;  beoordelen of deze benadering een goed alternatief voor het subject-objectschema biedt. Het denken dat we allemaal…
Lees meer