Maand: februari 2022

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Praktische opdracht – Polarisatie

Praktische opdracht – Polarisatie – Udens College – Periode 3 InleidingPluriforme samenleving is een van de vier kernthema’s van het vak maatschappijleer. Het concept “pluriforme samenleving” bestaat enerzijds uit (1) datgene wat meerdere (plus) vormen (form) heeft en anderzijds (2) een geheel van op elkaar betrokken mensen. De pluriforme samenleving kan daarmee gedefinieerd worden als…
Lees meer