Maand: september 2018

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Lesrooster – 1-10-2018 (schooljaar 2018-2019)

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Lestijden

Wijsgerige antropologie – par. 1.5

Bekijk de onderstaande filmpjes. Je hebt ze nodig voor het beantwoorden van deze vragen! Wat bedoelt Sartre met de uitspraak: “De mens is gedoemd tot vrijheid”? Waarom kan vrijheid een doembeeld zijn? Denk hierbij ook aan de Franse verlichtingsidealen van rede, vrijheid en verantwoordelijkheid. Heb je zelf wel eens het gevoel dat vrijheid en verantwoordelijkheid…
Lees meer

Wijsgerige antropologie – par. 1.4 – antwoorden

Wat is een animal rationale volgens Aristoteles? Een denkend (rationeel) dier (animal) of wel een zoön logikon (een logisch/denkend/rationeel dier). Mensen kunnen, net als dieren, voelen, ontwikkelen en bewegen, maar een mens kan over zijn eigen gevoel, ontwikkeling en beweging oordelen (samen met andere mensen). De vraag is of dit een onderscheidend criterium is voor…
Lees meer

Scepticisme – par. 2.5 – antwoorden

Paragraaf 2.5 (Kant) Wat bedoelt Kant met “iets bestendigs” dat de zintuiglijke ervaringen voortbrengt? Verwerk in je antwoord de ervaringen van eerdere gebeurtenissen. Bij ervaren op basis van eerdere gebeurtenissen iets bestendigd, zodanig dat wat we empirisch ontvangen denken eerder ontvangen te hebben. Dit impliceert een structuur waarin bestendigheid bestaat. In hoeverre is “iets bestendigs”…
Lees meer

Scepticisme – par. 2.5 – vragen

Wat bedoelt Kant met “iets bestendigs” dat de zintuiglijke ervaringen voortbrengt? Verwerk in je antwoord de ervaringen van eerdere gebeurtenissen. In hoeverre is “iets bestendigs” uit vraag 1 een kritiek op de filosofie van George Berkeley? Wat is het verschil tussen transcendent en transcendentaal? Kant lijkt de twijfel over een onafhankelijke wereld te leggen in…
Lees meer

Scepticisme – par. 2.4 – antwoorden

Reid acht het indirect realisme van Locke problematisch. Waarom? Het scepticisme wordt niet overwonnen. Reid komt met direct realisme, wat houdt dit in? Verwerk in je antwoord Reids kritiek op de status (regel) van illusies en hallucinaties (gevolg van het onderscheid tussen primaire en secundaire eigenschappen) en de status van de wetenschap. We nemen zaken…
Lees meer

Scepticisme – par. 2.4 – vragen

Reid acht het indirect realisme van Locke problematisch. Waarom? Reid komt met direct realisme, wat houdt dit in? Verwerk in je antwoord Reids kritiek op de status (regel) van illusies en hallucinaties (gevolg van het onderscheid tussen primaire en secundaire eigenschappen) en de status van de wetenschap. Wat is het verschil tussen een naïef realist…
Lees meer

Scepticisme – par. 2.4 – Thomas Reid – Hans Dooremalen

Wetenschapsfilosoof Hans Dooremalen (Uvt)heeft een speciaal college geven over Thomas Reid: https://videocollege.uvt.nl/Mediasite/Play/c307a3c8907e407a9cebf300f741104b1d?catalog=8c9a44b5-ea2c-4697-8969-c5a8ef625c55 Hans Dooremalen heeft daarnaast een aantal mooie interviews gegeven: De Regt en van Dooremalen hebben ook in 2010 in het programma Pauw en Witteman geageerd tegen een nieuw SBS6 tv-programma genaamd “Paranormale kinderen”.

Scepticisme – par. 2.1+2.2 + 2.3 – antwoorden

Waar staat het metafysisch scepticisme voor? Metafysica is de stroming/studie binnen de filosofie die zich bezighoudt met alles dat vooraf of voorbij (meta) gaat aan de natuur (fysica). Dit is een enorme complexe studie. Wat gaat vooraf aan de natuur (fysica)? God? Taal? Ruimte en tijd? Geest? Idee? Cultuur? Willen we de natuur kunnen begrijpen,…
Lees meer

Logica – reader – antwoorden

De correspondentie – theorie (iets is waar als het overeenkomt met de waar te nemen werkelijkheid) De coherentie -theorie (iets is waar/ kan waar zijn als het past binnen wat ik al als voor waar houd) De conventie – theorie (iets is waar als mensen die ik kennis toedicht, stellen dat het waar is) De…
Lees meer