Maand: januari 2019

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Waking Life – extra info

http://publish.uwo.ca/~dmann/waking_essay.htm http://www.philfilms.utm.edu/1/waking.htm http://www.openculture.com/2014/12/richard-linklaters-waking-life.html https://journals.library.ualberta.ca/complicity/index.php/complicity/article/viewFile/8816/7136

Scepticisme – par. 4.4 – vragen

De twee eindtermen rondom paragraaf 4.4 luiden: 73. De kandidaten kunnen uitleggen hoe vanuit het denken van Edmund Husserl, Maurice Merleau-Ponty, Jean Paul Sartre en Emmanuel Levinas kritiek geleverd kan worden op de filosofische problematisering van andere geesten. 74 De kandidaten kunnen Ludwig Wittgensteins respons op het conceptueel scepticisme weergeven aan de hand van zijn…
Lees meer

Scepticisme – par. 4.3 – ant.

Wat is een filosofische zombie? Wat is het onderscheid tussen een mens en een zombie? Een filosofische zombie is iets dat lijkt op een mens, maar geen binnenwereld heeft. Een mens beschikt over een binnenwereld. De vraag is natuurlijk of de mens hierin uniek is. De mogelijkheid van zombies is een metafysisch en een epistemologisch…
Lees meer

Scepticisme – par. 4.3 – vragen

Wat is een filosofische zombie? Wat is het onderscheid tussen een mens en een zombie? De mogelijkheid van zombies is een metafysisch en een epistemologisch probleem. Leg uit. Functionalisten gaan ervan uit dat mentale toestanden volledig kunnen worden gekarakteriseerd in termen van de “functie” die een bepaalde mentale toestand speelt. Als dit zo is, dan…
Lees meer

Van Twaalf tot Achttien.

h https://www.van12tot18.nl/lof-duurzaam-innoveren-vraagt-om-heel-de-school