Maand: maart 2019

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Scepticisme – 5.6 + 5.7 – tolerance of the intolerance

http://www.openculture.com/2019/03/does-democracy-demand-the-tolerance-of-the-intolerant-karl-poppers-paradox.html?fbclid=IwAR2DgbjpknXHQKNz0nRTD04mWkrPJ0mwSIQXTBuiX1k1gO5ELFtZ3Re-Aq4

Filosofische essay – beoordelingscriteria

RelevantiePunten worden toegekend op grond van de mate waarin het essay aansluit bij het gekozen citaat. Met andere woorden, de deelnemers tonen aan dat zij de focus op het onderwerp of de problematiek in het citaat kunnen vasthouden. Filosofisch begrip Punten worden toegekend op grond van de mate waarin het essay overtuigend aantoont dat de…
Lees meer

Filosofisch essay – structuur (voorbeeld)

Alinea 1: Begin in de eerste alinea met een pakkende inleiding waarmee jullie ethisch-filosofisch probleem meteen duidelijk wordt. Omschrijf dit probleem duidelijk en concreet. Vervolgens stel je de filosofische vraag. Een filosofische vraag/stelling begint bijna altijd met “Waarom (het belangrijk is) (…)”. Met deze waarom vraag maak je duidelijk waarvoor het belangrijk is om dit…
Lees meer

Ethiek – Boek

Scepticisme – par. 5.6 + 5.6

Wat is het verschil tussen de wetenschappelijke overtuigingen binnen een paradigma (Kuhn) en religieuze overtuigingen in de context van het geweten (Bayle)? Wat zijn de overeenkomsten als het gaat om het fundament voor de overtuigingen? Verwerk in je antwoord de begrippen rationaliteit en onderlinge samenhang. Mensen bezitten bepaalde mens – en/of wereldbeelden. Deze wereldbeelden kunnen…
Lees meer

Trolley problem

Absurd Trolley Problems (neal.fun) https://www.technologyreview.com/s/612341/a-global-ethics-study-aims-to-help-ai-solve-the-self-driving-trolley-problem/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=owned_social&fbclid=IwAR0a5Nd-WyOoLL9_IUy75C3ZlXjJi13ftka5wd223a1avKBSWEEh_bA3BPw https://www.irishtimes.com/culture/would-you-kill-one-person-to-save-five-depends-if-you-re-a-millennial-or-not-1.4173661?fbclid=IwAR2b4UHMiPOCh6D5f9v1exCrUsTVR545052to1BshuDGhC4bRpfPSpE-Qyk https://www.wired.co.uk/article/boris-johnson-lockdown-decision

Scepticisme – par. 5.3 t/m 5.5 – vragen

Wat is het demarcatiecriterium? Leg uit waarom de Duhem-Quine stelling problematisch is als het gaat om het fundament en daarmee het waarheidsgehalte van iedere (wetenschappelijke) theorie? Wat is het verschil tussen de context van de ontdekking en de context van de bevestiging van de verantwoording? Wat is relevant en wat is irrelevant? Leg het verband…
Lees meer