Maand: december 2018

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Scepticisme – par. 4.1 – vragen

Ga naar de (Google) app-store en download de Eliza app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cc.eliza. Probeer de app een beetje uit. Stel eens een paar vragen. Kun je je voorstellen dat midden jaren 60 veel mensen toen dachten dat Eliza een echt mens is? In hoeverre laat Eliza voor het eerst het probleem van “Andere Geesten” zien? Verwerk in…
Lees meer

Scepticisme – par. 3.6+3.7 – antw.

Wat is het verschil tussen inductie, deductie en abductie? In de onderstaande afbeelding wordt heel algemeen de “empirische cyclus” afgebeeld. Dit sluit aan bij wetenschapsfilosofie. Aan de ene kant beschikken we over een theorie. Vanuit deze theorie kunnen we bepaalde verwachtingen uit/voorspellingen doen/hypotheses stellen en vervolgens zien we in de realiteit of deze theorie in…
Lees meer

Filosofie (6) – vragen

Wat wordt er verstaan onder de Duitse idealisten? Volgens Schelling moest de gehele werkelijkheid als een Idee worden gedacht? Leg uit in eigen woorden wat Schelling bedoelt met dit “Absolute”. Wat is het probleem met het definiëren van het absolute? Verwerk in je antwoord de tweedeling tussen het gedefinieerde en diegene die definieert, waarbij het…
Lees meer

Filosofie (6) – antw.

Leg uit wat Kant met reflectie bedoelt. Verwerk in je antwoord de begrippen verbeeldingskracht, belangeloosheid en autonomie. Reflectie draait om de ervaring waarbij verschillende aspecten (voor en door jezelf) in harmonie gebracht worden. Hiervoor is verbeeldingskracht noodzakelijk. Dit streven naar harmonie kan ook leiden tot de subjectieve beoordeling dat iets “moois” is. Hiervoor is het…
Lees meer

Filosofie (5) – vragen 9.3

Leg uit wat Kant met reflectie bedoelt. Verwerk in je antwoord de begrippen verbeeldingskracht, belangeloosheid en autonomie. Geef een voorbeeld van subjectieve algemeenheid. Geef een eigen voorbeeld waarbij de scheidslijn tussen enerzijds belangen en anderzijds de subjectieve ervaring van schoonheid moeilijk te leggen is. Leg uit hoe Schiller politiek en kunst met elkaar verbindt. Wat…
Lees meer

Filmfilosofie (5) – antwoorden week 3 en 4

Week 3: Om over filmfilosofie te spreken kunnen we ons beperken tot de theorie over film. Echter, filmtheorie is het domein van de filmwetenschappen. Filmfilosofie zou wellicht beter kunnen vertrekken vanuit het idee van Poetics zoals omschreven door Aristoteles. Aristoteles gaat in Poetics op zoek naar de eigenschappen van een Griekse tragedie (toneelstuk). Eigenlijk is…
Lees meer

Scepticisme – par. 3.6 + 3.7

Wat is het verschil tussen inductie, deductie en abductie? Leg uit wat het verschil is tussen ondergecodeerde en overgecodeerde abductie? Leg je antwoord uit aan de hand van een voorbeeld. Sherlock Holmes (zie filmpje) spreekt vaak over deductie. Zijn redeneringen zijn voor hem niets meer dan logische deductieve stappen naar de uiteindelijke conclusie (het weten…
Lees meer

Scepticisme – par. 3.4 + 3.5 – antw.

Wat wordt bedoeld met het contextualisme? De correspondentietheorie (zie paragraaf 3.3, alinea 1) omvat het idee dat opvattingen/ideeën waar zijn in zoverre dat de opvatting correspondeert met de feiten. Maar hier ontstaat de vraag: “Hoe kunnen we beoordelen of iemand iets weet dat als zodanig correspondeert/overeenstemt met de feiten?”. Het contextualisme omvat het idee dat…
Lees meer

Parlementaire democratie (5)

De tweede kamer aan het werk (kabinetsformatie + werking tweede kamer+ taken van de tweede kamer + uitleg amendementen en moties vanaf minuut 2.30):   Verschil tussen de tweede kamer en de regering (kabinet) + scheiding der machten/dualisme + coalitie – en oppositiepartijen:   Verschil tussen het bestuur op gemeentelijke, provinciaal, landelijk en Europees bestuur.…
Lees meer