Maand: juni 2023

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

PTA’s 2023-2024

Kwestie 2: Eindtermen

InleidingPlessner (kwestie 1, standpunt 2) stelt dat het wezen van de mens is dat ze zichzelf steeds opnieuwvormgeeft en dus geen vaste kenmerken heeft. Dat betekent dat het onmogelijk is om een mensbeeldvanuit een derdepersoonsperspectief uit te tekenen dat universeel geldig is en niet historisch is bepaald.De essentie van de mens is dat zij geen…
Lees meer

Kwestie 1: Eindtermen

InleidingDe vraag naar de mens kent diverse filosofische en wetenschappelijke benaderingswijzen. In kwestie 1komt de filosofische traditie van fenomenologie aan bod en wel als middel om ons wezen van binnenuit te onderzoeken. Als stroming komt fenomenologie op aan het einde van de negentiende eeuw, maar dit is niet het eerste moment dat wordt nagedacht over…
Lees meer

spel