Categorie: Essays – Verdeling – 5VWO – 2020-2021

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Filosofische essay – beoordelingscriteria

RelevantiePunten worden toegekend op grond van de mate waarin het essay aansluit bij het gekozen citaat. Met andere woorden, de deelnemers tonen aan dat zij de focus op het onderwerp of de problematiek in het citaat kunnen vasthouden. Filosofisch begrip Punten worden toegekend op grond van de mate waarin het essay overtuigend aantoont dat de…
Lees meer