Categorie: HGL – Week 5

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

HGL – Week 5

Hoofdstuk 3 Het goede leven in het Christendom (3.3 + 3.4)12. De kandidaten kunnen uitleggen wat theologale deugden zijn en hoe deze zich verhouden tot de klassieke deugden. Daarbij kunnen zij uitleggen wat liefde als hoogste deugd inhoudt en waarom deze deugd op gespannen voet staat met het hiërarchische denken van Plato en Aristoteles en…
Lees meer