Maand: november 2018

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Kenleer – Zeno’s paradox

http://platonicrealms.com/encyclopedia/zenos-paradox-of-the-tortoise-and-achilles https://qz.com/emails/quartz-obsession/1804821/?fbclid=IwAR24eCi9bODBe5SzPYlXjYab4ntw4GchSBdv3W9MG0DvBbd7TOfHQtrRiPc

Scepticisme – par. 3.4 + 3.5 – vragen

Wat wordt bedoeld met het contextualisme? Moore draait het basisargument van het scepticisme om (pagina 87). Wat is het basisargument van het scepticisme en in hoeverre draait Moore dit argument om? Werk uit hoe Moore reageert op het droomargument van Descartes. Verwerk in je antwoord ook het concept van het gezonde verstand. Waarom hangt het…
Lees meer

Scepticisme – par. 3.3 – antw.

Waar staat de correspondentietheorie voor? Waar gaat deze theorie vanuit? De correspondentietheorie gaat uit van het idee dat de feiten moeten “corresponderen” met de feiten. Het klinkt bijna te vanzelfsprekend voor woorden. Iets is pas waar als het “klopt” met de feiten. Maar soms denken we dat iets waar is, maar in werkelijkheid correspondeert datgene…
Lees meer

Filmfilosofie (4)

Aristoteles gaf aan dat het plot, het belangrijkste component is van een Griekse tragedie. Echter, we hebben ook gezien dat gegeven tijd, plaats en bewegend beeld, de film veel meer elementen in zich draagt dan een traditionele Griekse tragedie. Deze week gaan we iets dieper in op het aspect van het narratief (het verhaal). Hierbij…
Lees meer

Filmfilosofie (3) – vragen

Om over filmfilosofie te spreken kunnen we ons beperken tot de theorie over film. Echter, filmtheorie is het domein van de filmwetenschappen. Filmfilosofie zou wellicht beter kunnen vertrekken vanuit het idee van Poetics zoals omschreven door Aristoteles. Aristoteles gaat in Poetics op zoek naar de eigenschappen van een Griekse tragedie (toneelstuk). Eigenlijk is er in…
Lees meer

Filmfilosofie (1) – antw.

D. Bekijk nogmaals Plato’s allegorie van de Grot en lees deze website: https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/kunst/127225-is-kunst-imitatie.html Leg uit wat de kern is van Plato’s Allegorie van de Grot. Verwerk in je antwoord het verschil tussen het zuivere idee in de geest en de troebele, slappe representaties van deze zuivere ideeën, in de (tastbare) buitenwereld. Het is belangrijk om een…
Lees meer

Scepticisme – par. 3.2 – antwoorden

1.      Definieer het begrip fallibilisme. Falliblisme komt van het woord fallible dat feilbaar betekent. Het fallibilisme stelt simpelweg dat vergissen menselijk is, maar dat dat niet betekent dat er geen kennis mogelijk is. Het fallibilisme vertrekt dus niet vanuit de overtuiging dat kennis niet mogelijk is omdat we ons wel eens kunnen vergissen, maar vertrekt vanuit…
Lees meer

Scepticisme – par. 3.3 – vragen

Waar staat de correspondentietheorie voor? Waar gaat deze theorie vanuit? Wat is het verschil tussen correspondentie en coherentie? Welke vraag speelt bij correspondentie geen rol en bij coherentie wel? Lees de primaire tekst van Plato, Wat is kennis? (blz. 195-196 uit het Voordeel van de Twijfel). Er zijn drie voorwaarden voor kennis: I. De persoon…
Lees meer

Parlementaire democratie (3)

Stemwijzers: Uden: https://www.gemeentekieswijzer.nl/uden/#intro Noord-Brabant: maart 2019 verkiezingen! Tweede kamer: https://tweedekamer2017.stemwijzer.nl/#intro Welke partijen hebben jouw voorkeur? Zie voor extra informatie over de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen het STEM-magazine: https://prodemos.nl/wp-content/uploads/2018/02/STEM-magazine-gemeente-2018-havo-vwo-lores.pdf  

Parlementaire democratie (2)

Voor de helderheid! Het gaat in dit thema “Parlementaire democratie” over wat de overheid/staat wel en niet moet doen voor de overheid. Het gaat dus NIET over wat jij vindt dat jij moet doen voor je naasten. Dus stel jezelf telkens de vraag bij ieder onderwerp: Vind ik dat de overheid hier iets aan moet doen…
Lees meer