Maand: mei 2019

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Against Methode (Paul Feyerabend)

Vraag: Is Paul Feyerabend de ergste vijand van de wetenschap? https://www.uu.nl/wetfilos/wetfil02/bijsluiter/feyerabend.html

Ethiek – 2.5 – Nietzsche – vragen

Wat is het verschil tussen worden en zijn? Wat is het verschil tussen hebben en zijn? Lees het gedicht van Ed Hoornik Wat zijn de overeenkomsten tussen Socrates en Nietzsche? Wat zijn de verschillen tussen Socrates en Nietzsche t.a.v. het moeten streven naar geluk en het cultiveren van deugden en de inzet van rationaliteit, onwetendheid…
Lees meer

Ethiek – par. 2.5 – antw.

Leg uit waar het eerste model van geluk van Martha Nussbaum voor staat. Verwerk in je antwoord haar idee van het onaantrekkelijke van het onsterfelijke/Goddelijke en de noodzaak van (de beperking/begrenzing door) vorm. Het eerste model is gebaseerd op het verhaal van Odysseus. Odysseus slaat een relatie met een Godin af en heeft heimwee naar…
Lees meer

Wetenschapsfilosofie – les 1 – antw.

Bekijk het satirische filmpje “The Brain as explained by John Cleese” (https://www.youtube.com/watch?v=FQjgsQ5G8ug) Welk punt denk je dat John Cleese wil maken in dit filmpje? Dat het verklaren van de geest soms tot onnavolgbare redeneringen leidt, door grote groepen mensen niet meer te volgen is, maar dat het ook weinig zegt over wat de geest doet/is. Lees…
Lees meer

Wetenschapsfilosofie – les 4

Vraag 16: Theoriegeladen is het idee dat ieder mens, en daarmee dus ook iedere waarnemer, nog voordat hij of zij waarneemt “geladen” is met een achtergrond/traditie/theorie. Als je als waarnemer als weet hebt van een bepaalde theorie, dan is het moeilijk om naar iets te kijken zonder deze theorie in het achterhoofd. Daarmee wordt de…
Lees meer

Ethiek – 2.5 – vragen

Leg uit waar het eerste model van geluk van Martha Nussbaum voor staat. Verwerk in je antwoord haar idee van het onaantrekkelijke van het onsterfelijke/Goddelijke en de noodzaak van (de beperking/begrenzing door) vorm. Het tweede model van geluk vertrekt net als het eerste model van geluk vanuit het idee van een begrenzende vorm, maar slaat…
Lees meer

Ethiek – 2.4 – antwoorden

Wie is de grondlegger van de deugdenethiek? Aristoteles Wat is een deugd? Een deugd is een karaktereigenschap die de mens in staat stelt om zijn taken optimaal te vervullen. Wat wordt bedoeld met “interne doelgerichtheid”? Het idee dat alles uiteindelijk een volmaakt doel in zich draagt. Wat is het verschil tussen interne doelgerichtheid en bijvoorbeeld…
Lees meer

Ethiek – 2.4 – vragen

Wie is de grondlegger van de deugdenethiek? Wat is een deugd? Wat wordt bedoeld met “interne doelgerichtheid”? Wat is het verschil tussen interne doelgerichtheid en bijvoorbeeld externe doelen zoals een leerdoel (waarbij een leerdoel wellicht poogt interne doelen te representeren maar daarmee nog niet samenvalt)? Filosoof en onderwijskundige Gert Biesta spreekt over opvoeding van pubers…
Lees meer

Ethiek – 2.4 – antwoorden

Wie is de grondlegger van de deontologie? Immanuel Kant Waarom wordt deontologie ook wel plichtenethiek genoemd? Wat is de maatstaf binnen de deontologie/plichtenethiek? A. Het is een individuele afweging, B. De maatstaf is wat iemand individueel zou willen dat iedereen zou doen. Wat is het verschil tussen de maatstaf van het consequentialisme en de plichtenethiek?…
Lees meer

Paradigmashift (voorbeelden)

Basistekst paradigmashift: https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/us/kuhn.htm