Maand: augustus 2019

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Project Economie – inleiding

Eerste les: Gestart met ‘kennismaking’ etc. Toelichten projecten + intro project 1. Ingrediënten van een goed bedrijf: A. Persoonlijke drijfveren, B. Vaardigheden, C. Bedrijf (rechtsvorm), D. Markt (context) A. Persoonlijke drijfveren, toekomstbeeld etc. (Waarom?) * B. Vaardigheden – visionboard, je eigen persoon in beeld te vangen. Theorie rondom ondernemerschap, entrepreneurship en intrapreneurship en bijbehorende vaardigheden…
Lees meer

HGL – Week 1 (indeling)

student_0 got: paper_9 paper_3 paper_6student_1 got: paper_7 paper_3 paper_0student_2 got: paper_7 paper_10 paper_8student_3 got: paper_8 paper_1 paper_2student_4 got: paper_9 paper_7 paper_5student_5 got: paper_6 paper_9 paper_1student_6 got: paper_3 paper_9 paper_7student_7 got: paper_4 paper_1 paper_2student_8 got: paper_1 paper_5 paper_10student_9 got: paper_1 paper_10 paper_3student_10 got: paper_5 paper_9 paper_4

WA (1) verdeling opdrachten

student_0 got: paper_14 paper_12 paper_13student_1 got: paper_18 paper_15 paper_7student_2 got: paper_15 paper_0 paper_5student_3 got: paper_12 paper_2 paper_9student_4 got: paper_16 paper_9 paper_12student_5 got: paper_15 paper_2 paper_7student_6 got: paper_10 paper_13 paper_17student_7 got: paper_10 paper_2 paper_8student_8 got: paper_10 paper_4 paper_11student_9 got: paper_10 paper_4 paper_13student_10 got: paper_2 paper_9 paper_6student_11 got: paper_9 paper_6 paper_5student_12 got: paper_4 paper_17 paper_13student_13 got: paper_8…
Lees meer

Indeling leerlingen + criteria

6VWO 0. Leon Verbakel 1. Ingeborg van Duijn 2. Tijmen Hoff 3. Hilde van der Loop 4. Matt Kanters 5. Jorianne Raaijmakers 6. Hanna Rongen 7. Noah Roos 8. Nina van Dixhoorn 9. Aline Smits 10. Anne van Veghel 11. Sterre Verstegen 5VWO 0. Jordan Theihzen 1. Julie Bongers 2. Nele van Uden 3. Youp…
Lees meer

Artikel “Misbruik van een fundament van de wetenschap”

column Wie twijfel zaait over het klimaat, maakt misbruik van een fundament van de wetenschap Ooit was het weer een neutraal gespreksonderwerp, bij uitstek geschikt voor een praatje bij de bushalte of in de winkel. Hieke Huistra19 januari 2019, 13:46 Iedereen kon erover meepraten, en het bleef altijd gezellig. Maar nu het eigenlijk altijd te warm, te koud,…
Lees meer

HGL – Week 6

15. De kandidaten kunnen de opvatting uitleggen dat het opstellen van burgerrechten mede voortkomt uit de protestantse religieuze levenservaring. Daarbij kunnen ze uitleggen wat Locke bedoelt met ‘de rechten van het vrije individu’ en wat Kant voor ogen heeft met ‘het autonome individu’. (Zie vorige week: https://filosofie.gruijthuijzen.nl/hgl-week-5/ – specifiek de laatste paar alinea’s) 16. De…
Lees meer

HGL – Week 9

23. De kandidaten kunnen de opvatting dat de vrije markt gepaard gaat met dehumanisering, ecologische uitputting en financiële verstikking weergeven, toepassen, evalueren en hiervan eigen voorbeelden geven. In hoofdstuk 4 (p. 150) wordt gesproken over de “drie vulkanische breuklijnen”. Een vulkaan is een onderdeel van een landschap. Wanneer een vulkaan uitbarst, dan heeft dit enorm…
Lees meer

HGL – Week 8

22. De kandidaten kunnen uitleggen dat volgens Marx de vrije markt, die gebaseerd is op privébezit van productiemiddelen, op gespannen voet staat met het goede leven. Daarbij kunnen ze uitleggen welke rol het kapitaal daarin volgens Marx speelt.  Zowel Karl Marx als Adam Smith anticiperen op een nieuwe wereld waarin producten steeds breder beschikbaar wordt…
Lees meer

HGL – Week 7

Hoofdstuk 6 De moderniteit en de vrije markteconomie: het goede leven op een vulkanische breuklijn (6.2 t/m 6.5)  De vier aspecten van de moderniteit zijn individualisering, rationalisering, technologisering en institutionalisering (p. 137). Hoofdstuk 5 behoort niet tot het eindexamen, maar is mijns inziens wel een noodzakelijke brug naar een helder begrip van deze vier aspecten…
Lees meer