Maand: juni 2019

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Meta-ethiek (3) – ant.

“A sentence is truth apt if there is some context in which it could be uttered (with its present meaning) and express a true or false proposition. Sentences that are not apt for truth include questions and commands, and, more controversially, paradoxical sentences of the form of the Liar (‘this sentence is false’); or sentences…
Lees meer

Wetenschapsfilosofie – week 8 – ant.

Par. 5.4 Bekijk het onderstaande filmpje. Wat verstaat Thomas Kuhn onder een paradigmashift? Een paradigma is een denkmodel die een set aan regels, voorschriften en/of theorieën omvat. Een shift staat voor een verschuiving. In een crisis bestaan er twee of meerdere paradigma’s op een bepaald onderwerp. Je kunt dan bijvoorbeeld naar het onderwijs kijken vanuit…
Lees meer

Wetenschapsfilosofie – week 7 – vragen

Leg het verband uit tussen het pragmatisme en de relevante context uit vraag 3. Het verificatiecriterium als demarcatiecriterium hebben we aan de Wiener Kreis te danken. Wat zijn de voor- en nadelen van het verificatiecriterium? Karl Popper poneert het falsificatiecriterium als demarcatiecriterium. Wat is het falsificatiecriterium? Waarom denk je dat in het dagelijks leven het…
Lees meer

Wetenschapsfilosofie – week 7 – ant.

Leg aan de hand van Cecile’s verhaal uit wat de correspondentietheorie inhoudt. Beweerzinnen, statements zijn “waar” wanneer ze “overeenkomen met de feiten”. Het “overeenkomen met de feiten” is de kern van de correspondentietheorie. Oftewel: Correspondeert het verhaal van Cecile met de feiten? Aangezien er geen reden is hieraan te twijfelen, gaat men hiervan uit, maar…
Lees meer

Meta-ethiek (2) – vragen

“A sentence is truth apt if there is some context in which it could be uttered (with its present meaning) and express a true or false proposition. Sentences that are not apt for truth include questions and commands, and, more controversially, paradoxical sentences of the form of the Liar (‘this sentence is false’); or sentences…
Lees meer