Maand: oktober 2018

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Harari – Big Data – hoofdstuk 9

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2017-2018/mensen-goden-en-technologie.html

Wijsgerige antropologie – par. 1.5 (2) – antwoorden

Bekijk het filmpje “Durf te denken” over Foucault. Wat wordt bedoeld met het “Einde van de (rationele) mens?”? Verwerk hierin Foucaults voorbeeld van de ui die uit verschillende schillen bestaat maar als zodanig geen kern heeft. Wat de mens is, kent geen kern net zoals de ui. De mens is als het ware gevormd in-de-wereld. En…
Lees meer

Scepticisme – par. 2.6 + 2.7 – vragen

Wat is volgens John Stuart Mill het verschil tussen noumena en fenomenen? Wat wordt er verstaan onder Mills fenomenalisme? In hoeverre verschilt Mills fenomenalisme met Berkeley’s idealisme? Wat is het verschil tussen een object en een fenomeen? Wat bedoelt Bertrand Russell met het onmiddellijk vertrouwd zijn met “sense-data”? Welke argumentatie zich achter Russells idee dat…
Lees meer

Scepticisme – par. 2.5 – antwoorden

Wat bedoelt Kant met “iets bestendigs” dat de zintuiglijke ervaringen voortbrengt? Verwerk in je antwoord de ervaringen van eerdere gebeurtenissen. Je bent je ervan bewust dat je mentale toestanden een welbepaalde volgorde hebben, bijvoorbeeld dat de nasmaak die je nu ervaart werd voorafgegaan door een eerdere smaakervaring. Door dit voorafgaande kan het niet anders dan dat…
Lees meer

Propositielogica – online oefeningen + antwoorden t/m 16

https://ie8.ieonchrome.com/#http://logic.philosophy.ox.ac.uk/tableau3/applet.htm De F5 knop kun je niet gebruiken, omdat dan de webpagina gaat refreshen. Je kunt via help -> show keys help -> het v-teken dat bij F5 hoort knippen en plakken.      

Propositielogica – Tree Proof Generator

https://www.umsu.de/logik/trees/