E&F – Toetsstof

Week 1: Oikonomos & Chrematistiek (Aristoteles) / Moderniteit & Rationaliteit / Economische rationaliteit & Homo Economicus
https://filosofie.gruijthuijzen.nl/category/ef-week-1/

Week 2: Max Weber / Bureaucratie & formaliteit / Instituut als samenwerkingsverband / “Division of labour
https://filosofie.gruijthuijzen.nl/category/ef-week-2/

Week 3: Adam Smith / Vrije markt & Arbeid & Arbeidsdeling / Washington Consensus / Greed is Good / De onzichtbare hand / Arbeid & marktdenken als anti-democratisch middel & middel voor bevrijding / The Pinmaker / Sympathie en marktdenken / Kritiek op marktdenken
https://filosofie.gruijthuijzen.nl/category/ef-week-3/

Week 4: Karl Marx / Proletariaat & Bourgeoisie / Onderbouw & Bovenbouw / Modernisering van het marktdenken / kritiek op Adam Smith / Revolutie
https://filosofie.gruijthuijzen.nl/category/ef-week-4/

Filosofisch essay: relevantie, filosofisch begrip, consistentie, coherentie & originaliteit (vijf criteria).
https://filosofie.gruijthuijzen.nl/category/socratische-gesprek-en-filosofisch-essay/

Filosofische schrijfopdracht
Tijdens de toets krijgen jullie één algemene vraag die betrekking heeft op de lesstof uit week 1 t/m 4. Denk hierbij aan een vraag als:

Reflecteer op de moderne tijd vanuit een bepaald perspectief op de economie en samenleving en werk dit uit in een filosofisch essay en houdt daarmee rekening met de vijf criteria.
Verwerk in jouw essay de opvattingen van Aristoteles, Weber, Marx en Smith.