Meta-ethiek (2) – antw.

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Meta-ethiek (2) – antw.

 1. Waar staat het begrip “meta” voor? Het begrip “meta” kan op verschillende manieren vertaald worden. Denk hierbij aan: na, voorafgaand, voorbij, overstijgend, funderend. Een meta-perspectief is altijd een perspectief gericht op datgene wat na, vooraf, voorbij gaat aan iets. Of zelfs het “iets” een fundament geeft of overstijgt.
  Een metamorfose komt van de begrippen meta + morph (na de verandering).
  Metafysica komt van de begrippen meta + fysica (dat was na, vooraf, voorbij de natuur gaat, dat wat de natuur een fundament geeft). Denk hierbij aan bijvoorbeeld het idee dat de natuur alleen bestaat voor zoverre mensen betekenis geven aan de natuur. Wat zou de betekenis zijn van de natuur zonder het bestaan van mensen? Dan zou de natuur voor mensen (aangezien ze niet bestaat) geen betekenis hebben? De mens gaat dus vooraf aan de natuur in die zin dat de mens betekenis geeft aan deze natuur. Metafysica zou je kunnen zien als een poging om te kijken wat vooraf gaat aan de natuur, zoals de mens en zijn betekenisgeving aan de natuur in taal, gevoelens, geloof/religie, etc. Wat is er het eerst? De natuur of de mens die de natuur (in woorden, gevoelens, etc.) betekenis geeft en daarmee tot begrip voor gesprek brengt?
  Fysica, natuurkunde, onderzoekt de natuur. Metafysica kijkt naar wat er vooraf gaat aan de natuur (mens, ruimte, tijd, taal, etc.).
 2. Waar gaat meta-ethiek over? Meta-ethiek gaat over het fundament van de ethiek. Dus niet over de bedoeling van verschillende ethische stromingen om een handeling goed of fout te noemen, maar het fundament en daarmee de stromingen die ten grondslag liggen aan de ethiek. Of andersom gedacht. De mens kijkt (achteraf, nadat de stromingen zijn geformuleerd) van boven naar alle ethische stromingen en probeert een fundament te zoeken waar alle stromingen op voortborduren.
 3. Welke drie stromingen worden in het filmpje onderscheiden? 1. Toegepaste ethiek (applied ethisch), 2. Normatieve ethiek en 3. Meta-ethiek.
 4. Leg iedere stroming in eigen woorden uit.
  Toegepaste ethiek (Aristoteles’ deugdenethiek) vertrekt vanuit een praktische situatie. Vanuit deze praktische situatie wordt een antwoord gezocht naar het goede en het kwade.
  Normatieve ethiek vertrekt vanuit het geheel. Wat is het goede (niet zozeer in een praktische situatie) in alle mogelijke situaties? (Utilisme & Kantianisme/deontologie/plichtenethiek).
  Meta-ethiek -> zie vraag 2.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twee × drie =