God is dood

  1. Volgens Nietzsche is er zonder God geen filosofische verklaring voor de aanwezigheid van een (gedeelde) bron van waaruit morele waarden voortkomen. Wat wordt er bedoeld met morele waarden? Wat wordt er bedoeld met een (gedeelde) bron?
  2. Waarom vervalt het leven zonder God onvermijdelijk in nihilisme? Wat betekent nihilisme?
  3. Nihilisme omvat zowel het gebrek aan a. morele waarden en b. een zin in het leven. Leg uit waarom het nihilisme geen bron is voor morele waarden en ook geen intrinsieke/persoonlijke zin geeft aan het leven.
  4. Wanneer is het nihilisme bevrijdend en wanneer beklemmend voor mensen?
  5. Zonder een gedeelde bron voor morele waarden en een zin in het leven krijgt iedereen, volgens Nietzsche, de vrijheid om eigen morele waarden en een eigen zin aan het leven te geven. Deze persoon wordt ook wel de Übermensch genoemd. Kun je hier een voorbeeld van geven uit je eigen leven? In hoeverre is dit haalbaar? Is het nihilisme voor jou bevrijdend of beklemmend?